Torunn Irene Seldal (f. Stavanger 1990), bodd perioder i Asker, Sandnes, Oslo, Sunshine Coast, Australia og Lisboa, Portugal. Hennes absolutte lidenskap er hav og havets historie. Fasinasjonen og interessen for bølger, bølgevarsel, fysisk oseanografi og meteorologi har vokst mer og mer med kunnskapen hun tilegner seg om denne delen av havet. Hun er opptatt av miljøet, marin forsøpling, marine økosystemer og tilbringer mye av tiden sin ved kysten. Høsten 2021 begynte Torunn Irene på sin master i Fysisk Oseanografi ved Universitetet i Bergen. 

Hun får påfyll og inspirasjon med å oppleve og se nye steder, lese en god bok, være ute i naturen og være i aktivitet som surfing, dans og yoga. Hennes hobbyer er skriving og fotografering, hun er kreativ foran og bak kameraet. Andre interesser er astrologi, tarot kort, urtemedisin, næringsrik og god mat. Torunn Irene er åpen, besluttsom, har stå på vilje, liker orden, er analytisk, observant og kreativ. Hun blir omtalt som en hyggelig, positiv og imøtekommende person.

 

Torunn Irene fullførte Bli-magasin journalist kurs på Journalistskolen.no November, 2020. Sommeren 2019 fullførte hun bachelor i vitenskap med hoved-faget dyre-økologi på the University of the Sunshine Coast (USC). I løpet av studiet var hun på ekskursjoner til havet, som ga praktisk erfaring. I tredje året deltok hun i et forsknings-prosjekt om å dekode språket til brannmaneter (Cassiopea andromeda). Hun har erfaring fra studiet med å jobbe i lab, innsamling av data, utarbeide rapporter, og jobbe med forskning.

Andre studier hun har fullført er et år med hotelledelse på Universitetet i Stavanger og et semester med psykologi og tverrkulturell kommunikasjon på Bali, Indonesia. Tidligere arbeidsoppgaver har vært redigering av hjemmesider, intern postbehandling, resepsjonist, kundeservice, sentralbord operatør, booking, servitør, butikkmedarbeider, garderobevakt og bar-back.

Erfaringer hun har utviklet oppover årene er administrering av sosial media, nettverkmarkedsføring, læring, kommunikasjon med mennesker fra forskjellige kulturer.

Hun har dykkersertifikat (advanced open water) og mottok et sertifikat fra Golden Key International Honor Society for hennes gode innsats på USC. I 2015 arbeidet hun frivillig i tre dager på WhaleFest CIC i Brighton, England.

Hennes karrieremål er en master i oseanografi og en jobb innen dette fagfeltet, parallelt med å skrive freelance reportasjer, artikler etc, og ha muligheten til å reise. Videre ønsker hun erfaring med å jobbe på båt, seilbåt og jobbe med å samle inn data ved kysten.

 

Torunn Irene har reist og utforsket verden på egenhånd, og den siste reisen varte 7. måneder i Indonesia og Oahu, Hawaii. På den tiden bygget hun opp et større nettverk og en modell portofolio. Hun har også reist rundt i Australia, Mellom-Amerika, Europa og Hawaii. I Portugal jobbet og bodde hun et halvt år i 2020, og i Australia (2016-2019) i forbindelse med studier.

 

Hun har etablert et godt nettverk rundt i verden. Lidenskapen for surfing, har ført frem til at hun begynte å konkurrere i 2020. Hun er medlem av Jæren surf/ Bore surfklubb. Media og kommunikasjon har alltid vært en av hennes hoved-interesser. Hun elsker å lage videoer, for eksempel i utdanningsrelaterte gruppe-oppgaver og på fritiden. Hun planlegger å lage flere filmer fremover.

65210693_354041155295320_649694881335633
7A93269D-2394-46BE-93E1-2B41AD9406E6.jpg

Torunn Irene Seldal (born in Stavanger, Norway 1990), after she left Stavanger she has lived in Asker, Sandnes, Oslo, Sunshine Coast, Australia and Lisbon, Portugal. Her definite passion is the ocean and the ocean history. The fascination and interest for waves, wave forecast, physical oceanography and meteorology have grown more and more with the knowledge she acquires about it. She is passionately about environmental protection, marine ecosystems, marine debris and love spending a lot of time by the coastlines. Autumn 2021, she started studying a master in Physical Oceanography at the University of Bergen. 

She gets inspiration and new energy when she experiences a new place, read a good book, spend time in the nature and with surfing, dancing or yoga. Her hobbies are writing and photography, she enjoys being creative both as a model and as a photographer. Additional interests are astrology, tarot cards, herbal medicine, nutrient rich and good food.

 

Torunn Irene is best described as open minded, determined, likes order, analytical, observant and creative. Her friends see her as a nice, positive and welcoming person.

 

From September-November 2020, Torunn Irene did a course in freelance magazine journalism at the Journalistskolen.no. In the summer 2019, she graduated with a bachelor´s degree in science, and a major in animal ecology at the University of the Sunshine Coast (USC). She gained practical experience during her field trips near the ocean. In her third year of studying, she did a special research project regarding sea jellies (Cassiopea andromeda) and their communication. She has experience with lab-working, collection of data, report writing and research.

She did finish hotel management at the University of Stavanger (2011-2012), and a semester with culture psychology and intercultural communication in Bali, Indonesia (2011). Previous work experience involved web editing, intern mail clerk, reception, switchboard operator, booking-assistant, waitress, bar-back, wardrobe clerk and customer service. Throughout the last years she has gained experience with administration of social media, network marketing, teaching, communication with people from different cultures around the world.


She has advanced open water diving certificate, and she received a certificate from the Golden Key International Honor Society for her great efforts at USC. In 2015, she volunteered for three days at the WhaleFest CIC in Brighton, England.

Her career goals are a master in oceanography and a job within the same field, parallel to this she is aiming to work as a freelance writer (reports, articles etc), and the opportunity for travelling. She plans to get experience and knowledge from working on a boat/sailboat and perform collection of data along the coast.

Torunn Irene has travelled around the world by herself, and her last venture lasted for 7. Months in Indonesia and Oahu, Hawaii. During her travels she has built and expanded her network and built a basis model portfolio. Her travels include Australia, Central America, Europe and Hawaii. In 2020, she worked and lived 6 months in Portugal. In 2016-2019 she lived in Australia while doing her bachelor program.

 

Her passion for surfing, lead her to start competing in 2020. She is a member of Jæren surf/ Bore surfklubb. One of her main interest is media and communication. She loves to make videos related to study-groups assignment and in her spare time. She will develop this skill in the coming years.

IMG_6591.JPG
B0926875-D899-4CF3-9C5F-BDD907EEDD29.jpg